Kurs tańca dla początkujących - Kurs tańca dla zaawansowanych - Kurs tańca dla NARZECZONYCH
Indywidualne lekcje tańca
Klub tańców dyskotekowych - Klub Tanga Argentyńskiego - O szkole

logo szkoły tańca zbyszka wardyńskiego


ZAPISUJEMY PARY i SINGLI

TANGO ARGENTYŃSKIE

NAUKA TAŃCA UŻYTKOWEGO DLA DOROSŁYCH"...jedyny współczesny taniec towarzyski, który warto nazwać tańcem"

George Bernard Shaw
tango2.gif Po pierwsze i najważniejsze - tango argentyńskie i tango nowoczesne nie mają ze sobą nic wspólnego.

Tango zawsze było tańcem intymnym, nie wymagającym dużej przestrzeni. Kiedy jednak znalazło drogę do sal balowych Europy, jego styl nie zgadzał się z europejską ideą tańca balowego, a było to ponad sto lat temu. Autentyczny styl został szybko zmieniony. Piękno charakteru prawdziwego tanga zostało zastąpione szybszym, pulsacyjnym rytmem. Tango zostało włączone do konkursów tanecznych i powstał nowy trend, który nakazał tancerzom poruszać się wokół parkietu serią sztucznych marszów staccato, z przejściami sygnalizowanymi rodzajem zaraźliwych skurczów szyi, które powodują sporo śmiechu w Argentynie. Gorąca pasja prawdziwego argentyńskiego tanga została odarta ze swej tajemniczości i uwodzicielskiej intymności. Jednakże w wielu panstwach Ameryki Łacińskiej, gdzie raczej bary i kafejki, a nie sale balowe były miejscami, gdzie spotykano się aby tańczyć, tango nowoczesne nie znalazło naśladowców wśród ludzi, których miłość i wierność prawdziwemu stylowi wciąż trwała. Teraz tango, po ponad stu latach powraca jako popularny styl w Stanach Zjednoczonych i Europie. W ostatnich latach zainteresowanie tangiem argentyńskim wzrosło do tego poziomu, że konkursy, a nawet mistrzostwa, pomimo, że nie uznawane przez międzynarodowe stowarzyszenia taneczne, odbywają się przed widowniami składającymi się z kilku tysięcy widzów i są transmitowane przez telewizję o europejskim zasięgu. Wielu czołowych tancerzy światowej klasy próbuje dodać teraz elementy tanga argentyńskiego do tanga nowoczesnego w swoich układach. Jednakże łączenie dwóch bardzo różnych tańców, zwłaszcza prezentowanych w smokingu i sukni balowej podobne jest do włączenia obrotów na głowie rodem z breakdance'u do walca wiedenskiego tylko dlatego, że w obu występuje szybki ruch obrotowy.

Nadeszły i minęły setne urodziny tanga, a ono wciąż trwa. Czemu jest popularne? Ponieważ tango nie zostało wymyślone przez choreografów ani mistrzów tańca, lecz jest to naturalny taniec z naturalnymi ruchami. To taniec stworzony przez zwykłych ludzi. Nie jest to taniec seksualny, lecz zmysłowy. Jest to taniec dzikiej namiętności i czułej delikatności, taniec dominacji i uwodzenia.

Duch tanga tkwi gdzieś w środku nas. Pozwólmy mu ukazać się w swojej prawdziwej postaci i charakterze i dajmy mu jeszcze jedną szanse, by uwiódł nas swym czarem. Zatańczmy tango, i zatańczmy je tak, jak powinno być zatańczone. Robiąc to przekażemy przyszłym pokoleniom to, co zostało przekazane nam i uchronimy prawdziwe tango, by podbiło dwudziesty pierwszy wiek.


Esto es Tango! - To jest Tango!
tango4.GIF Tango argentyńskie, w formie towarzyskiej, nie jest trudne do nauczenia. Nie istnieje problem wpajania w kogoś tanga, ono jest w każdym z nas. Jest to raczej sprawa pozwolenia tangu, by ujawniło się samo. Nawet niedoświadczeni tancerze łatwo znajdą przyjemność w tanczeniu tanga już po dwóch lub trzech lekcjach. Na naszych lekcjach tańca towarzyskiego włączamy tango argentyńskie do programu już po czterech lekcjach. Dla młodych jest to ekscytujący i zmysłowy taniec kontaktowy. Dla ludzi kochających życie to po prostu świetna zabawa. Dla ludzi starszych taniec ten jest równie przyjemny, przy czym nie wymaga większego wkładu energii niż pójście na spacer. Nie było jeszcze tańca równie atrakcyjnego dla wszystkich jak tango.
Technika
tango5.GIF Tango argentyńskie to taniec, który narodził się w bocznych uliczkach. Nie zostało wymyślone przez profesjonalnych tancerzy lub nauczycieli tanca. Nie ma zatem jedynie właściwej techniki. Generalnie technika ewoluowała jako oszczędna i praktyczna metoda osiągania wymaganego rodzaju ruchów. Technika jest o tyle ważna, że daje nam pewną podstawę, bazę, i umożliwia tancerzowi wykonanie kroku, figury lub ruchu w dokładny i oszczędny sposób. W tangu argentyńskim ekspresyjny charakter tańca jest najważniejszy i technika, taka jaka istnieje w ogólnej formie, służy jedynie wprowadzeniu w odpowiedni nastrój, stan duszy, wyzwoleniu emocji i umożliwieniu dialogu między tancerzami podczas wykonywania tańca.
Isnieje jednak pewna ogólna norma wykonywania tego tańca, ale po to tylko, by sposób tańczenia tanga był w pewien sposób wspólnie pojmowany. Techniki mogą być porównywane i ulepszane. Pomysłami można się dzielić, można je przekazywać dalej i rozwijać przekraczając geograficzne i językowe bariery.
Narodziny i rozwój tanga argentyńskiego miały charakter nieformalny i raczej przypadkowy. Ponad wiek temu nie dało się przewidzieć, że pewnego dnia technika tego tańca zostanie sformalizowana, by umożliwić jego lepsze zrozumienie i szersze upowszechnienie. Jednak zdecydowanie improwizacyjny charakter tanga argentyńskiego nie pozwolił na pełne sformalizowanie jego techniki. W Argentynie wiele figur, ruchów i gestów ma swoje nazwy, wiele jednak ich nie posiada. Czasem ta sama figura znana jest pod kilkoma nazwami przy małej między nimi różnicy. Technika opisana w dalszym ciągu jest to technika, której podstawy uzyskały aprobatę specjalistów w Europie i na świecie. Stanowi także podstawę dobrego nauczania tanga argentyńskiego na poziomie tańca towarzyskiego.tangogru.gif


Zaczynamy...Jeśli kiedykolwiek uczyliście się tanga nowoczesnego lub macie przed oczyma pokazy turniejowych par tanecznych, spróbujcie, o ile to możliwe-zapomnieć o tangu nowoczesnym. Te dwa tańce nie mają ze sobą wiele wspólnego. W tangu argentyńskim nie używamy techniki tanga nowoczesnego, nie używamy chwytu tanga nowoczesnego oraz nie ustawiamy się w pozycji tanga nowoczesnego.
Postawa tanecznapostawa taneczna Gdy rozpoczynamy taniec, powinniśmy pamiętać o jego historycznym, intymnym charakterze tańca spelunek i burdeli. Tancerz, który podchodzi do tanga w jego autentycznym stylu, powinien wczuć się w rolę i przynajmniej w wyobraźni zamienić parkiet w ciemny kąt knajpy.Partnerzy w tango powinni stworzyć swój intymny świat, świat, w którym będą tańczyć ze sobą i dla siebie swoje własne, prywatne tango. Mężczyzna swoją lewą ręką ujmuje prawą dłoń kobiety. Lewa ręka mężczyzny jest lekko przygięta. Jego prawa ręka znajduje miejsce na plecach kobiety. Prawą ręką będzie on prowadził swoją partnerkę. Dla niej będzie wygodnie ułożyć lewą rękę na prawym przedramieniu, ramieniu, plecach, a czasem nawet na karku mężczyzny. Łokcie są odwiedzione od boków ciała.Tancerze dostosowują swoje ramiona, stawiając lekki opór, ale nie usztywniając ich. Pomoże to mężczyźnie odpowiednio prowadzić kobietę, a kobiecie reagować na prowadzenie. Przy niektórych figurach jest to najłatwiej osiagalne przy lekkim oporze prawej ręki kobiety.Partner zwraca głowę w lewo, a partnerka w prawo tak, by oboje patrzyli w tym samym kierunku.To całkiem naturalne jest tańczyć policzek przy policzku, ale również mniej intymna pozycja jest uznawana. Punkt wyjściowy dla kontaktu ciał znajduje się mniej więcej na wysokości przepony. Dotyk bioder lub brzuchów jest wyjątkiem, a nie zasadą. Tancerze nie powinni pokładać się na sobie, a ciężar ciała powinien być utrzymywany przez nogi. W przeciwieństwie do tanga nowoczesnego, gdzie mężczyzna sztywno utrzymuje ramiona w tej samej pozycji w stosunku do ciała, by zapewnić silny uchwyt kobiecie, w tangu argentyńskim ramiona mężczyzny nie są trzymane tak sztywno, przez co kontakt ciał nie zawsze zostaje zachowany, zwłaszcza, gdy tancerze przechodzą do bardziej zaawansowanych figur. W tangu argentyńskim figury często zawierają długie sekwencje tańca na małej powierzchni parkietu. W tangu nowoczesnym para tancerzy będzie miała tendencje do stopniowego poruszania się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół parkietu. Tango argentyńskie nie powinno być uznawane za taniec progresywny.
Krok podstawowyskłada się trzech części:
rozpoczęcia -(The Basic Start, The Double Start, The Reverse Start,The Swivel Start, The American Start, itd.,)
części środkowej - (La Salida)
zakończenia - (The Closing Finish, The Swivel Close, The Open Finish itd.)START DO TYŁU
(The Reverse Start)Rozpoczęcie: tancerze ustawieni twarzą do siebie (rysunek powyżej). Stopy u obojga złączone. Mężczyzna stoi na lewej, a kobieta na prawej nodze.

Mężczyzna
 1. Krok prawą nogą do tyłu (wolno)
 2. Krok lewą nogą do boku, nieco szerszy niż krok partnerki (wolno)
Kobieta
 1. Krok lewą nogą naprzód (wolno)
 2. Krok prawą nogą do boku (wolno)
Obroty: figurę tę można tanczyć nie stosując obrotu, lub z obrotem w lewo (maksymalnie 180 stopni)


LA SALIDA


Rozpoczęcie: końcowa pozycja figury "Start do tyłu".

Mężczyzna
 1. Krok prawą nogą naprzód, z prawej strony stóp partnerki (wolno)
 2. Krok lewą nogą naprzód, z prawej strony partnerki (szybko)
 3. Dostawienie prawej nogi do lewej, z pełnym przeniesieniem ciężaru ciała (szybko)
Kobieta:
 1. Krok lewą nogą do tyłu (wolno)
 2. Krok prawą nogą do tyłu (szybko)
 3. Skrzyżowanie lewej nogi przed prawą, z pełnym przeniesieniem ciężaru ciała (szybko)

Obroty: figurę tę tanczy się nie wykonując obrotu.


ZAKOŃCZENIE W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ


Rozpoczęcie: pozycja końcowa figury "La Salida"

Mężczyzna
 1. Krok lewą nogą naprzód, pomiędzy stopy partnerki (szybko)
 2. Krok prawą nogą do boku (szybko)
 3. Dostawienie lewej nogi do prawej, z pełnym przeniesieniem ciężaru ciała (wolno)
Kobieta
 1. Krok prawą nogą do tyłu (szybko)
 2. Krok lewą nogą do boku (szybko)
 3. Dostawienie prawej nogi do lewej, z pełnym przeniesieniem ciężaru ciała (wolno)
Obroty: bez obrotu lub z obrotem w lewo.

© Zbyszek Wardyńskiadres:
Szkoła Tańca Zbyszka Wardyńskiego
00-625 Warszawa, ul. Polna 5
telefon:  22 825.94.96
GSM: 601.25.94.96
sekretariat szkoły czynny w dni powszednie w godzinach 16.00 - 18.00

e-mail:sekretariat@danceschool.pl

© danceschool.pl